Sites UU

Digitale toegankelijkheid

Universiteit Utrecht wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Sites.uu.nl voldoet niet aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe waarom wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Sites.uu.nl is een overzichtspagina met ongeveer 500 zeer diverse websites en -pagina’s die volledig autonoom door diverse faculteiten en medewerkers worden beheerd. Het is lastig om, binnen de wettelijke gestelde termijn, de 500 beheerders van deze websites een individuele toegankelijkheidsverklaring op te laten stellen voor ‘hun’ website met verbetermaatregelen en tijdspaden. Daarom hebben we ervoor gekozen dat de verklaring voor de overzichtspagina sites.uu.nl ook geldt voor alle websites die genoemd worden op sites.uu.nl.

Deze websites en hun ‘eigenaren’ worden meegenomen zodra organisatie-brede verbetermaatregelen worden geïmplementeerd.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Universiteit Utrecht

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites die eveneens onder verantwoordelijkheid vallen van Universiteit Utrecht, kunt u bekijken via onderstaande links:

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via corporate@uu.nl